Onderhoudscontract

Een andere mogelijkheid is een onderhoudscontract op jaarbasis. U betaalt een vast bedrag per periode waarbij wij uw tuin doorlopend onderhouden. Binnen een contract kunt u onder andere de volgende werkzaamheden van ons verwachten:

  • Wekelijks maaien;
  • Onkruidbestrijding;
  • Bemesten van gazon en beplanting;
  • Snoeiwerkzaamheden.